Sztuka Rymowania

 

Język jest sztuką naszej ekspresji. Narzędziem do jej osiągnięcia są słowa. Korzystanie z określonego elokwentnego słownictwa wpływa  znacząco na nasze życiowe możliwości.

 

Forma i rodzaj języka jakiego używamy ma duży wpływ na głębie naszej ekspresji i na to jak jesteśmy odbierani. Dobór słów i stylu jest z reguły wypracowywany przez wiele lat. Nasza edukacja, ilość przeczytanych książek ma w tym aspekcie wielkie znaczenie. Jednak nie gwarantuje to praktycznego wykorzystywania elokwentnego słownictwa w sposobie naszej eksprecji. Na drodze do wykorzystywania naszych możliwości stoją nam różnego rodzaju bariery i ograniczenia, które blokują nam dostęp do naturalnych sposobów wyrażania siebie.

 

Innowacją w dziedzinie komunikacji jest rymowany język - formą ekspresji, która wzbudza pozytywne asocjalne. Łatwiej nam zapamiętać różnego rodzaju informacje, jak i uczymy się poprzez zabawę.

Sekretem jest zbudowanie w sobie nowej umiejętności komunikacji - poprzez rymowanie. Z reguły dla osoby nie zainteresowanej twórczością literacką jest to nie lada wyzwanie. 

Wypracowanie w nas nowych sposób komunikacji otwiera nam drzwi do nowych możliwości, które mają przełożenie na naszą codzienność i spojrzenie na siebie i otaczający nas świat okiem twórcy. 

Z tablicami rymowania Metody Hamonda każdy staję się twórcą i innym człowiekiem. To nowa forma ekspresji słowa wyzwala nas z bareier ekspresji w języku rodzinym, a tym samym wyzwala naszą tożsamość z barier i ograniczeń.