Coaching Językowy

Większość nauczycieli traci czas na zadawanie pytań, które mają ujawnić to, czego uczeń nie urnie, podczas gdy nauczyciel z prawdziwego zdarzenia stara się za pomocą pytań ujawnić to, co uczeń urnie lub czego jest zdolny się nauczyć.

Albert Einstein

Według założeń Metody Hamonda nauczyciel ma za zadanie zmienić Twoje dotychczasowe przekonania i wydobyć drzemiący w Tobie potencjał do nauki języków z którego wcześniej nie zdawałeś sobie sprawy. W procesie szkoleniowym Metody Hamonda każdy lektor zyskuje wiedzę z zakresu coachingu oraz mentoringu by stosować ją następnie w procesie nauki kursantów. Dzięki tej wiedzy w ciągu naszej przygody z językami towarzyszy nam ciągła motywacja oraz znacznie silniejsza wiara we własne możliwości. Przełamujemy się w wyrażaniu na tle grupy oraz rozwijamy umiejętności interpersonalne co przekłada się na inne dziedziny naszego życia. Otwórz się, przed Tobą nowy świat w którym możesz mieć to czego pragniesz, jeśli tylko się zaangażujesz!

Psychologia Języka

Zanim mechanik, inżynier bądź konstruktor zacznie budować lub naprawiać różnego rodzaju urządzenia musi najpierw zapoznać się z budową poszczególnych części i zasadami ich wzajemnego funkcjonowania. Bez tej wiedzy jego praca jest mozolna i nie dająca satysfakcjonujących efektów. Tak samo ma się to do nauki języków. Dziedziną która pozwala na odpowiednie podejście i osiąganie motywujących rezultatów jest psychologia języka. Obejmuje ona szereg pojęć i faktów z dziedziny języka i powiązania procesu powstawania mowy z naszym umysłem. Dzięki uświadomieniu sobie i zastosowaniu tej wiedzy osiągamy trwałe zmiany w podejściu do naszej nauki jakiegokolwiek języka. Komplementarne wpisanie tego modułu w program zajęć stanowi absolutną innowację w dziedzinie nauczania języków. Dotychczasowe podejście w nauczaniu izoluje nas od tej wiedzy, a co za tym idzie od motywujących efektów i wiary we własne możliwości.

Myślenie koncepcyjne pozwala rozwinąć umiejętność budowania nowych koncepcji i idei z nieznanych wcześniej elementów. Umiejętność ta rozwija Twoją inteligencję, w sposób trwały dając Ci zupełnie nowe rozszerzone horyzonty Twoich działań. Ludzie obdarzeni myśleniem koncepcyjnym najszybciej awansują w pracy. Nie boją się podejmować realizacji nowych projektów wymagających odwagi i zdecydowania. Wkomponuj myślenie koncepcyjne w wachlarz swoich możliwości i osiągaj zamierzone cele bądź stwórz zespół, który rozwinie Twoją firmę w myśl zasad myślenia koncepcyjnego!