Oferta Dla Firm

Nasza oferta kursów językowych dla firm to nie tylko nauka języka! W skład kursu wchodzi zakres szkolenia z psychologii języka, coachingu oraz mentoringu. Twój zespół odkryje w sobie niezbadany potencjał dzięki przełamywaniu barier językowych i nabieraniu nowych umiejętności interpersonalnych. Biegłość w posługiwaniu się językiem mówionym w zespole sprawia, że łatwo zawiera on nowe kontakty za granicą jak również godnie reprezentuje firmę w sytuacjach o charakterze międzynarodowym.Oferujemy zupełnie innowacyjne podejście do języka biznesowego! Zakres słownictwa został odpowiednio dostosowany do założeń i technik Metody Hamonda. Ucz się przyjemnie i efektywnie! Zapomnij o wypełnianiu pisemnych ćwiczeń i pracach domowych.

Przyswajaj ogromną ilość słownictwa biznesowego używając socjotechnik dynamicznego zapamiętywania! Żadnej dodatkowej pracy. Pracujesz wyłącznie na zajęciach.

INTUITIVE SPEAKING

ZAKRES MATRYCY PODSTAWOWEJ METODY HAMONDA, ZAPEWNIAJĄCY OPANOWANIE CAŁEGO SŁOWNICTWA POTRZEBNEGO DO SWOBODNEJ KONWERSACJI NA KAŻDY TEMAT

Materiały do nauki Szkolenie z zakresu psychologii języka Szkolenie z zakresu coachingu językowegoBUSINESS ENGLISH

OPANOWANIE MATRYCY JĘZYKOWEJ METODY HAMONDA STWORZONEJ SPECJALNIE NA POTRZEBY BUSINESS ENGLISH. PRZYSWOISZ INTERDYSCYPLINARNE SŁOWNICTWO Z RÓŻNYCH DZIEDZIN ZWIĄZANYCH Z BIZNESEM NIEZBĘDNE DO PORUSZANIA SIĘ W TYM ŚWIECIE.

Materiały do nauki Szkolenie z zakresu psychologii języka Szkolenie z zakresu coachingu językowego

INTUITIVE SPEAKING + BUSINESS ENGLISH

KOMPLEMENTARNY MODUŁ JĘZYKOWY METODY HAMONDA. UCZESTNICY KURSU NAJPIERW OPANOWUJĄ CAŁY MATERIAŁ Z MATRYCY INTUTIVE SPEAKING, A NASTĘPNIE PRZERABIAJĄ MATRYCĘ BUSINESS ENGLISH.

Materiały do nauki Szkolenie z zakresu psychologii języka Szkolenie z zakresu coachingu językowego